Category Archives: Amabhayi amakhosi

Amabhayi amakhosi

Category : Amabhayi amakhosi

The harassing was expanding constantly. This one morning she began feeling overwhelmed, she wanted to cry the entire time since in the morning. Her shoulders were heavy that day. Everything began blazing the mistreatment that she has suffered at the Institute and all the money she was loosing simultaneously. She was exhausted and overworked, yet she would still get blamed for every wrong at the Institute. She was about to lose it, and she could feel it. As the day went down, every body was returning home from their day jobs, their baba had just returned from her date with a companion.

Unexpectedly there was a scream and it was uKwanele. She cried so uncontrollably, she was having a breakdown. Zanele pleaded with her ancestors to come forward and deliver the messages. Thokoza gogo allow them to speak, there was nobody approaching. Kwanele was having a breakdown from all the pressure she was put under. She was filled with so much sorrow and felt as though she was going into trance at the same time.

As she was screaming uncontrollably she hit her shoba against the floor and it got chipped on the wooden part of it.

Kwanele uhama uyaphi?

Part III ancestral cloths & Ubizo “The calling to be a Sangoma”

Thokoza gogo!!!!! If she wants to go she must just go said Babu Dlamini, off course I have to go, I am a risk to you. I may inform Baba regarding your little dirty secret thought Kwanele. There was a mangobongo patient during the time, this woman was in her 40s. She was fond of Kwanele, and they would chat every now and then. Kwanele began trusting in this lady and started confiding in her about what she is experiencing at the Institute. Jiki Jiki that lady was shaking, Thokoza baba, she did say to me that she is not okay emotionally and before she could even complete her sentence their baba moved from zero to hundred out of a brief moment.

Wow this woman just sold me bagithi!!!! Thought Kwanele. I am tired of you Kwanele and I need you to live my home, Oh but I requested to leave this place already Kwanele thought!!!!

I will call you an Uber Taxi to come fetch you!!!! Spicy Kwanele!!!Ngicela ningadideki Kudala bezingekho izingubo noma izimpahla ezenzwe ngo Cotton and wool besigcoka izikhumba zezinyamazane njengabathwa, kuhluke ngokuhlukana ngesilwane sasekhaya kini nabelaphi kanjalo.

Abelungu base benza nezindwangu enemidwebo yalezozilwane, yingakho manje kunamabhayi alezo zilwane ngobafuthi esikhathini samanje uyabanjwa uye eJele uma ungenazimpepha zokuzingela noma ubulale isilwane futhi nenhlanzeko. A lion would represent immense power and a form or royalty that was bestowed by those ancestors with which that healer was representing. These animals also included cheaters, elephants mostly tusksand other animal parts like feathers of ostritches.

These were part of the apparel that healers at the time wore. They were those who were initiated in the mountains who were mostly represented by land animals and those that were initiated in water who wore snake, crocodiles and hippo skins as the representation of their ancestors. These also included certain river birds feathers, skins and skulls.

Upon the arrival of the western civilasation, certain fabrics were designed representing these animals because the revolution of drawing these animals in skins had started with our bantu people due to scarcity and the complication of the attaining those animals.

These representations began to be worn by healers each one with its own meaning and each iphahlelwe accordingly. These grew the powers of the ancestors who had worn them centuries ago and brought their powers closer.

Nowadays people are infested with dreams with different people wearing Amabhayi and look for meaning and along with that confusion comes to light. A person on the way to answering their calling may see a lot of these. Some are shown in dreams to help bring closer the ancestors so that they bring more clarity to the answers that haunt a person to be initiated everyday.

Other people just buy these and keep them not knowing what to do with them and fail to you them appropriately to aid that ancestor through their journey into the living. Kodwa ke thina bo bhembe esino Hosanna ledlozi langaphandle ublack usinika amandla. A snake and crocodile representing water spirits Certain cultural amabhayi like the pula botswanathe shield isivikondebele coloured bhayi, Swati prints, shangaan prints these represent mostly idloti lasekhaya like amakhosi, xipilingo.

The Mpangele, peacock, chicken representing fast ancestors that respond fast and are always there quickly when being summoned. Uma umuntu egqoka ibhayi elibomvu elinamahawu red with shields it is believed that usuke engenwe amakhehla unendiki. Idlozi lakhe kusuke kungoyise mkhulu. Uma umuntu efaka eliphuzi nokuluhlaza okwesibhakabhaka yellow and blue ongumthandazi lona ukuphethe kokubili Isangoma esinesithunywa sifaka ijazi noma ibhayi lengwe.Kuyenzeka ukuthi isithunywa sikukhulise ekhaya lakho na?

Siveze iziphika esizifunayo ngamaphupho, sikusebenze ulele entathakusa? I would love know the meaning of amabhayi,unfortunately i dnt know isizulu-ke mopedi. For the sake of others like me,if is possible please translate to english. Mina ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha ibhayi eliluhlaza green ngabe kusho ukuthini. Uma uphupha ulwandle namanzi nenyoka yasemanzini then uphuphe ugogo othi kumele uthwase then usebenzise ibhayi elinengwe elibomvu kusho ukuthini konke lonke.

We must stop confusing ourselves because esikhathini esiningi these things are as clear as day light. Thokoza kusuke kwenzakalani mangabe ukhulelwa singabonakali kwabamhlophe. Thokoza mina bengicela ukwazi ukuthi uma uphuphe umuntu okumele akusize ngokwedlozi akuthwasise umtshele uyikhiphe nemali ayifunayo kodwa angakusizi after that,its been years and mawuya uyohlola inyanga noma lesosangoma beset ngifuna ukukuthwasisa.

Sanibonani, ngicela ukubuza,kusho ukuthini ukuphupha ingonyama nengwe lena enemigqa tiger. Bengingalwi nakho, bengikufunela kudla. Ingonyama idlozi ngokwazi kwami okweTiger angazi ke kodwa ngolwazi lwami nokuzwa udaba lwakho kukhona okukhalekayo ekhaya kini emadlozini njengoba ubafunela ukudla nje okushukuthi kukhona lokhu abakucelayo kanti ke kungenzeka futhi ukuthi kubhekiswe kuwe uqobo nguwe okumele wenze lomsebenzi.

Sanibonani Ngicela ukubuza ukuthi uma sewuvumile enhliziyweni yakho ukuthatha umsebenzi wabo gogo bese kuloku kuvela izifo kuma extended families kushoni. Must I continue with the process yoku geza or to wait for a month before ngizo cgubeka khisi.

amabhayi amakhosi

Uma uphuphe ibhayi elimnyam nokubomvu lingagqokiwe uwen kusuk kush ukuthin?? Mina ngiphupha amanzi, yihlathi, izinyoka kanye ne bhayi lezangoma. Ngiphinde ngiphuphe isalukazi sami singikhomba isembatho esim'hlophe. I've been dreaming about amanzi ne sembatho esim'hlophe. What does it mean? Mina into yami ayiqondakali ngake ngaphupha ngo ngikemzini engingawazi last year bengigezisa nge ndishi eyi enamel mangibuya banginika iqhabanga elino red and white ubuhlalu.

Kulongaya uqala ngaphupha izangoma eziningi zihamba ngenhla kwasekhaya zifake amabhayi a-blue kanye na red. Omunye wabo wayeme esangeni lasekhaya kungathi babuza indlela.

amabhayi amakhosi

Manje ngididekile ngoba kuyenzek kuphele more than 6months ngingayiphuphi into eqondile kanty abahlolayo bath mele ngiyothwasa but akuveli kuphi noma kanjan.?

Sizani ngikhathazekile. Post a Comment. December 12, Abelaphi bendabuko banezingubo abazigqokayo uma beqhuba umsebenzi wabo wokwelapho. Lezingubo noma izimpahla ziyakwazi ukuthi zibaveze njengabantu abenza lomsebenzi ngoba azigqokwa yinoma ngubani.

Lapha sizobheka ukuhlukana kwazo lezingubo ngemibala nokuthi zichazani. Abelaphi bendabuko bahlanganisa izangoma, izinyanga nabathandazi.

Kukhona labo abaneziphiwo eziningi umuntu eyedwa njengokuthi omunye abe yisangoba aphinde abe ngumthandazi. Ngokuhlukana nangokusebenza kwabo kunezimpahla zokugqoka abazisebenzisayo.

Ngesikhathi umuntu eseyisangoma uphatha ishoba omunye uma engenwe amakhehla ayamtshela ukuthi aphathe ihawu noma engowesifazane uyaliphatha, noma eya emcimbini aliphathe agiye ngalo. African Spirituality. Anonymous 30 May at Unknown 12 November at Unknown 2 March at Unknown 8 January at Nele 31 January at Alice 2 March at Own or manage this property?

Claim your listing for free to respond to reviews, update your profile and much more. This site uses cookies to improve your experience, to enhance site security and to show you personalised advertising.

Click here to learn more or control your settings. By clicking on or navigating the site, you agree to our use of cookies. Flights Holiday Rentals Restaurants Things to do. Log in to get trip updates and message other travellers.

Amakhosi Safari Lodge Reviews, Pongola. Amakhosi Safari Lodge. Visit hotel website. E-mail hotel. Hotel direct offer!

Oh no! Some styles failed to load. 😵

Save R pppns. Contact accommodation for availability. Full view. View all photos Certificate of Excellence. Payments made by partners impact the order of prices displayed. Room types may vary. About 5. Amakhosi Lodge is one of those destinations that you need to visit at least once in a lifetime!

It is far more than that as the guides pride themselves in sharing their intimate knowledge of this unique and pristine bushveld with their guests. Read more. Property amenities. Free parking. Free internet. Free breakfast.

amabhayi amakhosi

Baggage storage. Outdoor pool. Breakfast buffet. Special diet menus. Gift shop. Non-smoking hotel.Own or manage this property? Claim your listing for free to respond to reviews, update your profile and much more. Flights Vacation Rentals Restaurants Things to do. Log in to get trip updates and message other travelers. Amakhosi Safari Lodge, Pongola.

Amakhosi Safari Lodge. Visit hotel website. E-mail hotel. Guests —. Hotel direct offer! Save R pppns. Contact accommodation for availability. Full view. View all photos Certificate of Excellence. About 5. Amakhosi Lodge is one of those destinations that you need to visit at least once in a lifetime! It is far more than that as the guides pride themselves in sharing their intimate knowledge of this unique and pristine bushveld with their guests.

Read more. Property amenities. Free parking. Free internet. Free breakfast. Baggage storage.In the olden days these fabrics were not used.

Each ancestor of the time used a physical representation of the animal as a sign of their power or phase. These included the use of skins, feathers, skulls etc. A lion would represent immense power and a form or royalty that was bestowed by those ancestors with which that healer was representing.

These animals also included cheaters, elephants mostly tusksand other animal parts like feathers of ostritches. These were part of the apparel that healers at the time wore.

Every healer had their own way of representing their ancestor as they were instructed. A healer was that, a healer always dressed properly and respected. They were those who were initiated in the mountains who were mostly represented by land animals and those that were initiated in water who wore snake, crocodiles and hippo skins as the representation of their ancestors. These also included certain river birds feathers, skins and skulls.

Upon the arrival of the western civilasation, certqin fabrics were designed representing these animals because the revolution of drawing these animals in skins had started with our bantu people due to scarcity and the complication of the attaining those animals.

These representations began to be worn by healers each one with its own meaning and each iphahlelwe accordingly. These grew the powers of the ancestors who had worn them centuries ago and brought their powers closer.

Nowadays people are infested with dreams with different people wearing Amabhayi and look for meaning and along with that confusion comes to light. A person on the way to answering their calling may see alot of these. Some are shown in dreams to help bring closer the ancestors so that they bring more clarity to the answers that haunt a person to be initiated everyday. Other people just buy these and keep them not knowing what to do with them and fail to you them appropriately to aid that ancestor through their journey into the living.

Black coloured bhayis are usually worn by Ogobela Initiators that have reached a certain phase of maturity and level of royalty and respect to what they have become. These are people to be respected as they are of a different callibre, they are parents and grandparents to ancestors. A white lion bhayi is associated with power, light, innocence and the begginings of something new.

Certain cultural amabhayi like the pula botswanathe shield isivikondebele coloured bhayi, Swati prints, shangaan prints these represent mostly idloti lasekhaya like amakhosi, xipilingo etc. The Mpangele, peacock, chicken representing fast ancestors that respond fast and are always there quickly when being summoned.

Along with those there are alot of others but each with a specific meaning to an ancestor but the meaning represented by the animal on the print as well as the colour. With this said it is important to monitor a person going through the initiation process.

This is a period of being cleansed and along with the cleansing innocence and light must be kept. I have seen initiates wearing black amabhayi, these can be either from ancestors or that particular mpande. Basically dark colours block an initates ancestors and prevent proper communication.

The best that should be done when a particular ancestor requests ibhayi elimnyama, it first has to provide a reason why it wants that particular bhayi and its use.Now there has been rumours that overseas clubs are interested in his services and the clubs that are keen to sign him are from the leagues in the American Soccer League, Turkish Soccer Lig, as well as teams in the United Arab Emirates.

Inkosi Mavana Dlamini of Kroemhoek, eMzimkhulu 5. Inkosi Zanoxolo Nombewu of Gqaqhala kuTsolo 6. Inkosi Dalukhanyo Vena of Nkondwane kuCentane. Dinuzulu kaCetshwayo was the king of the Zulu nation from 20 May until his death in He succeeded his father Cetshwayo. Lobengula took the reigns of the now Zimbabwen Ndebele people. His father ran away from the Zulu Kingdom all the way to the land now called Zimbabwe.

amabhayi amakhosi

This piece of history alone, makes us realise that, we Africans are one people. According to our sources, this is the only portrayal of king Shaka Zulu that survived history, however we could not get sufficient information to confirm its degree of his real life resemblance.

Uma sikhuluma ngempi yaseSandlwana kudingeka sazi ukuthi inhlosonqangi yabahlaseli kwakungukuqeda uMbuso woBukhosi bukaZulu owawusasele eNyakatho yoThukela noMzinyathi, ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo eyaqala ukubusa kusukela ngowe kuya kowe Ngakho-ke izinhloli zamaNgisi kwakungezamaZulu ezazi yonke imihosha, amawa, imigede namahlathi endawo.

Lokhu kwenzeka eNcome, eNdondakusuka nakhona eSandlwana lapho impi kaZulu yafika ntambama mhla zingama kuMasinganakuzoliwa ngakusasa ekuseni. Le mpi yaseSandlwana kudingeka siphinde sazi ukuthi yayilandela eyaseNdondakusuka yamhla zizi-2 kuZibandlelaeyayihlelwe yiyo iNgilandi ngokuzama ukubeka uMntwana uMbuyazwe ukuba yiNgonyama nxa iSilo uMpande sesikhotheme kubangelwa ngukungamethembi uMntwana uCetshwayo owayefuna izinto zihanjiswe njengesikhathi kusabusa iNgonyama uShaka.

Ngakho-ke iNgilandi yayikwazi konke lokhu ngezinhloli zayo. Yanquma ukuthi kwesekwe uMbuyazwe. Walmsely benoGgelebana u-E. Ingonyama uCetshwayo isibusa, njengaye uyise uMpande yabusa kuphela ingxenye yoMbuso kaZulu esuka eningizimu yeMaputo, kwaMabhudu, eseNyakatho yemifula uThukela noMzinyathi kusukela ngonyaka w- kuya kowe Ingxenye yoMbuso kaZulu eseningizimu yoThukela eyayize iyovinjwa nguMfula uMzimvubu kusabusa iziNgonyama oShaka noDingane yaqolwa ngamaBhunu ayengaphansi kuka-Andries Pretorius ngokwenza umfelandawonye noMntwana uMpande owaqembuka eNgonyameni uDingane ngonyaka we, ngemuva kancane kwempi yaseNcome yamhla zili kuZibandlela ngokunxenxwa yibo abelungu, hhayi ukuhlaselwa yimpi kaZulu lokho kuyimbudane, imfundisoze nokungahlaziyisisi umlando wethu.

Ngakho-ke amaBhunu aqhuba impi yoMntwana uMpande phambi kweyawo eMaqonqo ngoMasinganawona eza ngemuva ehlome ngezibhamu kodwa agcina engazisebenzisanga.

185 Sangoma stock pictures and images

Impi yonke nxa idumelana kwaba sengathi amaZulu aqedana wodwa kanti ongqondongqondo bamaBhunu bebevele behlose khona lokho, bagcina beqole yonke ingxenye yoMbuso kaZulu eningizimu yoThukela noMzinyathi bayiqamba kabusha bathi iyiRepublic of Natalia okuligama elasungulwa ngabelungu ngesu lokucisha ikwaZulu bekhumbula ukudlula ogwini komPhutukezi uVasco da Gama mhla zingama kuZibandlela Ngakho-ke kwagcina iziNgonyama oShaka noDingane ukubusa eMbusweni kaZulu obumbene, ohlanganisa iningizimu nenyakatho yoThukela.

Lokhu yiyona ngqikithi yokushiwo ngukuGqabuka kweGoda, ngokuqembuka koMntwana uMpande okwakungokokuqala ngqa selokhu sasuka eNkabazwe ngaphansi kweNgonyama uMnguni kaNtu. Zakhiswa ezindaweni ezazingakulungele neze ukulinywa nemfuyo. Wonke amaZulu enqaba ukuya emeveni adliwa yinhlamvu kwathiwa aduve ngokungemthetho.

Odwaladwala bamapulazi avundile nalungele imfuyo ayengamamogeni ayizi ipulazi lomlungu emunye anikezwa amaNgisi namaBhunu nengxenye yomhlaba kaZulu eyaqolwa yabizwa ngokuthi yindawo kaHulumeni. Zonke izizwe zaMakhosi eningizimu yoThukela noMzinyathi zaphoqwa ukukhanda ojantshi bezitimela, ukutshala amahlathi, nokukhanda imigwaqo ngaphansi kohlelo lwempoqo olwalwaziwa ngokuthi yiSibhalo. Bonke ababebhalisa abantu ohlelweni IweSibhalo banikezwa ilungelo lokubiza ilobolo lezinkomo ezili nxa amadodakazi abo egana.

Impi yaseSandlwana, zingama kuMasingana ngowe Impi yaseSandlwana eyalwa mhla zingama 22 kuMasingana ngonyaka we kudingeka sibe nalesi sithombe ezingqondweni zamaZulu nxa siyixoxa. Yalwa iziwombe ezine ezibalulekile: eSandlwana, eShiyane, kwaKhambula naseHlobane, eGingindlovu nasoNdini mhla zizi-4 kuNtulikazi Yaqopha umlando, hhayi nje kuphela eNingizimu Afrika, kodwa emhlabeni jikelele kwazise iNgilandi ngenkathi ihlasela yasebenzisa amasotsha amazwe amaningi ayengamaKoloni ayo ukuzolekelela ukunqoba uMbuso kaZulu.

Kwakunamasotsha avela eCanada, eNew Zealand, e-India. Kodwa ingxenye enkulu yamasotsha amaNgisi kwaba ngamabutho kaZulu ezizwe zamaZulu ezazakhe eKoloni yaseNatali eningizimu yoThukela aphoqwa kungekho ayengakwenza ukwenqaba ukuba alwe nabafowawo engasohlangathini lwamaNgisi ngenxa yokuthi ayefana nezigqila zawo amaNgisi aseningizimu yoThukela.

La maZulu ezizwe zaMakhosi aseningizimu yoThukela ayembandakanya amakholwa amaZulu aseDriefontein ngaseMnambithi, e-Edendale, eNdaleni, Rookdale nesizwe sonke sabaTlokwa, esasizinze kwaNobamba okungabeSuthu ababeholwa yiNkosi uHlubi abanikezwa elaseNquthu njengomklomelo ngemuva kwempi yaseSandlwana. Babengabazukulu bakaMantantise owazala uSigonyela bekade bezinze ngaseNtabazwe bazozinziswa kwaNobamba ukuze kuhlaselwe ngabo onke lawo makhosi nezizwe zawo ayesolwa ngamaNgisi ngokuthi awethembekile eMbusweni wawo.

Ngakho-ke uMbuso wamaNgisi weKoloni yaseNatali wabalandela ukuzogadla ngabo ngokubahlomisa ngezibhamu ukuhlasela wonke amakhosi amaZulu, ayethathwa njengezephulamthetho, njengesizwe sakwaHadebe esasiholwa yiNkosi uLangalibalele ngoweComments

Dailabar

29.10.2020 at 10:12 pm

Kaum kann ich jenem glauben.